FAN FILTER UNIT (FFU)

  • 17, 09, 2019

Bộ lọc khí (FFU) là thiết bị làm sạch không khí, dùng để cung cấp không khí sạch cho phòng sạch để sản xuất các chất bán dẫn, các điốt tinh thể lỏng.v.v... Không gian để cài đặt là hệ thống lưới trên trần. Với các phòng sạch diện tích lớn, số lượng FFU cần thiết là từ vài trăm đến vài nghìn chiếc. 

Khái niệm về phát triển FFU:
1. Để giảm chi phí hoạt động bằng cách tiết kiệm năng lượng
2. Để giảm chi phí xây dựng các quy định bởi cấu trúc mỏng, nhẹ và nhỏ gọn
3. Để giảm chi phí ban đầu của thiết kế tổng của phòng sạch bao gồm các tiếng ồn...

--> FFU được phát triển để phù hợp với yêu cầu cho xây dựng, họat động và bảo trì phòng sạch

Lợi thế của phòng sạch có FFU
1. Thời gian xây dựng có thể được rút ngắn
2. Mức độ sạch từ lớp 1 đến lớp 1000 có thể được thiết lập và mức độ sạch có thể được đặt tại mỗi khu vực
3. Bởi vì phần đối diện của trần nhà là một áp lực thấp, tiềm năng của sự rò rỉ này là thấp
4. Phương pháp buồng ngăn hoặc phương pháp thông qua tường có thể do sự sắp xếp bố trí của FFU
5. Vận tốc của dòng khí có thể được đặt tại mỗi khu vực
6. Linh hoạt tăng hoặc thay đổi của các phòng sạch có thể do sự sắp xếp của FFU


Tham số kỹ thuật FFU: 
1. 600*600*300
- Chất liệu thân máy: Kẽm mạ nhôm
- Kích thước thực tế: 575*575*220
- Nguồn điện: 220V/50HZ
- Bộ điều tốc: Điều tốc kiểu vô cấp
- Phin lọc cao cấp: Kích thước thực tế: 570*570*80      
- Hiệu suất lọc: 99.99%  H13
- Vật liệu phin lọc: Giấy lọc chống cháy, chống ẩm
- Lưới bảo vệ bề mặt: Hai mặt phun sơn tĩnh điện
      
2. 1200*600*300
- Chất liệu thân máy: Kẽm mạ nhôm
- Kích thước thực tế: 1175*575*220
- Nguồn điện: 220V/50HZ
- Bộ điều tốc: Điều tốc kiểu vô cấp
- Phin lọc cao cấp: Kích thước thực tế: 1170*570*80      
- Hiệu suất lọc: 99.99%  H13
- Vật liệu phin lọc: Giấy lọc chống cháy, chống ẩm
- Lưới bảo vệ bề mặt: Hai mặt phun sơn tĩnh điện

Related Articles